Hvorfor?

Vi connecter kvalitet, design, sanselighed, eksklusivitet, effektivitet, oplevelser, livskvalitet, forståelse og bevidsthed om vigtigheden i at stoppe ressourcespil både menneskeliget og materielt, med bæredygtighed og socialt entreprenørskab for øje.

Helt enkelt og simpelt en pallette af ”feel-good” oplevelser. Fra kaffe til individuel vækst for dig og dine medarbejdere.

VISION, MISSION OG STRATEGI 

Vision 

Vi vil være det største værdibaserede kaffehus, der skaber et forum for bæredygtigt og socialt iværksætteri og dermed succesfuld erhvervsudvikling, hvor vores kaffe er vores passion og det bæredygtige menneske er vores vision - DET BÆREDYGTIGE JEG - den bedste udgave af dig.


Mission og strategi 

Ved at sætte vores kaffe som omdrejningspunkt for et netværk af virksomheder og koncepter skaber vi rammerne, platformen og et forum, hvor ideer udveksles, produktivitet effektiviseres, økonomisk vækst styrkes og potentialer fremhæves, udveksles og videreudvikles.

 MOKKAHOUSE –
Vores kaffe gør normalt til ekstraordinært
Vores Værdibasserede kaffe gør en forskel
Kaffe er vores passion og det bæredygtige menneske er vores vision
Vi tror på at forretningsmæssig vækst er afhængigt af personlig vækst


Hvordan

2019 - 2020 Vi deler huset op i to forskellige afdelinger, for at forenkle konceptet, skabe større forståelse og klarhed for kunderne og for at arbejde mere målrettet mod vores mission og vision. MOKKAHOUSE ORIGINAL og ¨MOKKAHOUSE ¨GET TOGETHER¨.

MOKKAHOUSE ORIGINAL står for produktion af vores kaffe, salg af vores maskiner og diverse produkter online og i forretningen.
MOKKAHOUSE ¨GET TOGETHER¨ vil stå for diverse sociale- og iværksætterprojekter der hovedsageligt handler om bæredygtighed.
Vi skaber en kaffeforretning med fokus på det bæredygtige menneske og produkter, med vores kaffe som omdrejningspunkt.

Det er det bæredygtige menneske som tager de bæredygtige beslutninger som i sidste ende fører til en forretning med fokus på helheder og menneskelige værdier - “ den bedste udgave af dig selv”- hvor potentialer er fremhævet og bevidstheden om hvem vi er, hjælper os med at opretholde vores personlige formål i livet. Dermed opnår vi den personlige vækst. Vi tror på at forretningsmæssig vækst er afhængig af personlig vækst.

Vi lancerer Mokkahouse ¨GET TOGETHER¨ afdelingen ved at gå i front med 3 nye projekter.
Vi starter med at søge flere samarbejdspartnere med samme vision, mission og værdier som os.
Mokkahouse råder over større og mindre lokaler som er indrettet til alt fra mindre workshops til store events, kurser m.m.
Læs mere under videoen

Hvordan

Vi har kaffen, lokaler og faciliteter samt kaffebarer i alle afskygninger således at diverse koncepter kan mødes på kryds og tværs og skabe nye tankeformer eller mønstre, hvor man tager miljø, økonomi og de sociale aspekter i betragtning. Altid med vores kaffe som omdrejningspunktet.


Projekt 1- IQ & EQ VÆRKSTED -
 IVÆRKSÆTTER UNIVERSITET – bliver lanceret i løbet af 2020
Læs mere her

Via www.mokkahouse.dk - vil vi sælge vores egne produkter sammen med vores samarbejdspartneres produkter i forskellige pakkeløsninger eller gavekurve.

Vi vil stræbe efter at vores samarbejdspartnere har bæredygtige produkter som kan sælges sammen med vores kaffe og kafferelaterede produkter både online lokalt og landsdækkende.

Projekt nr. 2 - ¨PANDORAS SÆK¨ bliver lanceret i løbet af 2020

Vi udbyder kurser, events og workshops for at bidrage til at muliggøre og realisere vores bæredygtige tankegang og koncepter. Kurserne vil hovedsagligt bidrage til individuel ændring af tankemønstre og mere specifikt, at først når vi som mennesker er bæredygtige og i balance, kan vores produkter, virksomheder og verden omkring os blive det.
Herunder starter vi vores eget socialt projekt nr.3 - ¨FIND YOUR WAY¨. Bliver lanceret i løbet af 2020

Vi starter en fredagscafe op, hvor lokale virksomheder kan mødes og sætte mere fokus på hvordan vi i fællesskab kan skabe større værdi i området for kunderne og dermed os selv.

Vi vil også bruge vores lokaler som showroom for kunst, malerier, musik osv. Alt det der skaber en oplevelse og er sansevækkende. Nøjagtigt ligesom som vores kaffe.

Vi vil stræbe efter at vores værdibasserede kaffe gør en forskel.
Vi vil stræbe efter at vores kaffe gøre normalt til ekstraordinært.
Vi vil stræbe efter at MokkaHouse baner vejen til en bedre verden med det bæredygtige menneske i fokus. Den bæredygtige person som tager beslutninger der bidrager til en verden i bedre balance.
Vi vil stå for diverse sociale- og iværksætter projekter der hovedsageligt handler om bæredygtighed og forretningsmæssig vækst.
Vi tror på, at forretningsmæssig vækst er afhængigt af personlig vækst.
Ved at gå foran via vores sociale projekter, sætter vi fokus ved at skabe et forum og en bevidsthed omkring vigtighed af verdensmålene og på hvordan vi evt. også kan arbejde sammen om dem intern i virksomhederne.

grid with title