Abonnementsvilkår

Disse abonnementsvilkår gælder for abonnementaftaler tilbudt af MokkaHouse. Abonnementsaftalen finder anvendelse for køb af varer til levering i Danmark undtagen Grønland og Færøerne. Vilkårne er gældende for aftale om løbende levering af ydelser.

Aftalen

Ved Abonnementsaftalen forstås henholdsvis den nærmere aftale mellem kunden og MokkaHouse ApS c/o Nord Roastery, Hjelmagervej 40, 8541 Skødstrup CVR 39842092 ved bestilling af et abonnement, og disse abonnementsvilkår.

Abonnementsaftalen er en aftale om løbende levering af en nærmere bestemt vare.

Abonnementsaftalen gennemføres ved at følge beskrivelsen for de almindelige forretningsbetingelser. Afvigelser fra de almindelige forretningsbetingelser med hensyn til bestilling, betaling og levering fremgår af disse abonnementsvilkår. Ligeledes gælder de almindelige forretningsbetingelsers bestemmelser vedrørende returret, reklamation, persondatapolitik samt lovvalg og værneting.

MokkaHouse oplyser ved varens specifikke produktside abonnementstypen, binding og opsigelsesvarsler. 

Varen

Varens karakter følger af nærmere aftale mellem kunden og MokkaHouse og er defineret ud fra den bestilte vares specifikke produktside og oplysninger givet herved.

MokkaHouse kan sælge pakketilbud, hvor kunden modtager en startpakke ved tegning af Abonnementsaftalen. En startpakke består af hovedydelsen og et tilgiftsprodukt. Ved startpakker er der en tydelig oplysning om tilgift, og dette produkt modtages vederlagsfrit eller med en rabat, der er nærmere specificeret ved startpakkens specifikke produktside. 

Levering

Levering af et produkt efter Abonnementsaftalen sker løbende ud fra de nærmere specifikationer ved produktets specifikke underside, som udgangspunkt leveres første ordre inden for de første 5 hverdage, hvor pengene trækkes ved afsendelse. Næste ordre sendes 1 mdr. efter, pengene trækkes ved afsendelse og efterfølgende ordre leveres med en måneds interval, ud fra ordre datoen for opstart af abonnement. Ved leveringstidspunktet tages der forbehold for, at der kan ske afvigelser i det regelmæssige leveringstidspunkt, såfremt der forekommer helligdage eller lignende dage, hvor levering ikke kan finde sted. Levering kan derfor finde sted med den sædvanlige leveringstid for enkeltkøb regnet fra tidspunktet, hvor levering skulle have fundet sted.

Er Abonnementsaftalen stiftet som led i køb af et pakketilbud modtages tilgiftsproduktet ved første levering.

Kunden har ansvaret for, at der er oplyst korrekt leveringsadresse, og pligt til at oplyse om ændringer i leveringsadressen.

Varighed

Abonnementsaftalen løber indtil kunden eller MokkaHouse gør brug af sin opsigelsesret.

Bindingsperiode

Kunden binder sig for en periode af seks måneder ved oprettelse af Abonnementsaftalen.

MokkaHouse forbeholder sig retten til at opsige Abonnementsaftalen på ethvert tidspunkt efter tidspunktet for aftalens indgåelse.  

Opsigelsesvarsel 

Kunden og MokkaHouse har ret til at opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Opsigelsen finder sted ved at sende en mail til info@mokkahouse.dk. og skal ske senest sidste dag i måneden. 

 Kunden har således mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel til udløbet af en måned, når der gået fem måneder efter aftalens indgåelse.  

Betaling

Abonnementsaftalen betales løbende med et fast beløb, der er nærmere specificeret i den nærmere aftale mellem kunden og MokkaHouse. Betalingsgebyrer er ikke inkluderet i prisen. Kunden forpligter sig til at foretage den pågældende betaling under hele Abonnementssaftalens løbetid.

Ved tegning af Abonnementsaftalen gives der fra kundens side tilladelse til, at MokkaHouse gør brug af kundens kortdata for at gennemføre den løbende betaling.

Betalingen gennemføres ved levering af varen, hvortil kunden vil modtage en kvittering pr. e-mail for betaling og levering. Betaling finder kun sted efter kundens indledende accept af Abonnementsaftalen.  

Pris

Prisen på Abonnementsaftalen følger af den endelige side for bestilling af varer via www.MokkaHouse.dk og fakturaen.

Sker der ændringer i Abonnementsaftalens vilkår omkring pris har dette virkning fra den første betaling efter udløbet af fristen efter pkt. 6.  

Etablering

Ved tegning af Abonnementsaftalen kan kunden blive pålagt etableringsomkostninger.

Etableringsomkostninger vil være oplyst i den nærmere aftale mellem kunden og MokkaHouse. 

Kortdata

Der benyttes SSL-kryptering ved behandling af kortoplysninger. MokkaHouse logger ikke kundens korts kontrolcifre efter første betaling.  

Fornyelse og sletning af kortdata

 

Ønsker kunden at oplyse ny kortdata til brug af betaling af Abonnementsaftalen sker dette ved at foretage ændringerne på kundens specifikke underside. Sletning af kortdata sker automatisk ved kundens opsigelse af Abonnementet, ved kundens tilkendegivelse af ønske om at få slettet kortoplysningerne eller ved at kunden selv sletter disse på kundens specifikke underside.

 

Ændring af vilkår

 

Med den frist, der i øvrigt er aftalt for opsigelser har MokkaHouse ret til at foretage og underette kunden om vilkårsændringer. Ønsker kunden ikke at acceptere disse ændringer skal kunden herefter give meddelelse, hvorefter Abonnementsaftalen anses for værende opsagt.

 MokkaHouse har ret til at foretage ændringer af Abonnementsvilkårerne i følgende tilfælde:

 

  • Væsentlige prisstigninger ved indkøb af varen til MokkaHouse, hvortil der kræves korrektion af aftalevilkårene mht. pris (Denne bestemmelse skal fortolkes i overensstemmelse med, at Abonnementsaftalens varetype, herunder særligt varer, hvis udbudspris kan være genstand for sæsonvariation)
  • Forkortelse af opsigelsesvarsler for kunden
  • Varighed, hvis MokkaHouse i nærmere fremtid ophører med salg af varen. (Dertil vil der bliver foreslået et erstatningsprodukt, der dog fra kundens side skal acceptere disse nye vilkår om en ny vare)  

Misligholdelse

MokkaHouse har ret til at hæve Abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis der foreligger misligholdelse fra kundens side. Af hensyn til tabsbegræningspligten mellem kunden og MokkaHouse har, MokkaHouse ligeledes en ret til at hæve Abonnementsaftalen, hvis misligholdelse af Abonnementsaftalen er forventelig ved, at der foreligger praktisk umulighed for levering af varen.

Der foreligger praktisk umulighed for levering af varen, hvis der er tale om ophør af salg af varen eller der er sket manglende leverance fra leverandører til MokkaHouse.

MokkaHouse har i umiddelbar forlængelse af en reklamation ret til at gøre forsøg på at afhjælpe misligholdelse af Abonnementsaftalen. Afhjælpes misligholdelsen ikke derefter, eller gives der ikke tilkendegivelse om videre årsag til en udvidet frist til afhjælpning, har kunden ret til at hæve Abonnementsaftalen.

 Misligholdelse foreligger:

 

  • Ved manglende præstation af parters ydelser i sin helhed, herunder manglende eller mangelfuld præstation.
  • Ved for sen præstation af parters ydelser. Kunden har syv dages løbetid til at præstere fra forfaldsdatoen specificeret i den nærmere aftale mellem kunden og MokkaHouse.  

Ikrafttrædelse

 

Disse vilkår træder i kraft fra og med den 27. oktober 2018 Seneste ændring af vilkårerne skete d. 27. september 2021